Noworoczne posiedzenie Zarządu Głównego TNOiK

W dniu 28 stycznia 2019 r. w siedzibie Oddziału Warszawskiego na terenie Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej odbyło się noworoczne posiedzenie Zarządu Głównego TNOiK.