Pierwsze Seminarium organizowane przez TNOiK Oddział Warszawski

Szanowni Państwo,
zapraszamy serdecznie do udziału w pierwszym (przełożonym) Seminarium organizowanym przez TNOiK Oddział Warszawski

 • Data: 22.12.2022 (czwartek)
 • Godzina: 15:15 (Microsoft Teams)
 • Czas trwania: 15:15 – 17:00

Agenda:

 1. Działalność naukowo-badawcza Instytutu Organizacji i Zarządzania WAT – zaproszenie do współpracy
 2. Prezentacja merytoryczna: "Innowacje oszczędne w polskich przedsiębiorstwach":
  • Jaka jest skala stosowania innowacji oszczędnych w polskich przedsiębiorstwach? Czy innowacje oszczędne są ważne dla polskich przedsiębiorców?
  • Jaki jest poziom tzw. dojrzałości wdrażania założeń koncepcji innowacji oszczędnych w polskich przedsiębiorstwach? Czy można coś w tej kwestii poprawić?
  • W jaki sposób wdrażanie założeń koncepcji innowacji oszczędnych może determinować szeroko rozumiane bezpieczeństwo przedsiębiorstw innowacyjnych? Jakie wymiary bezpieczeństwa są tu szczególnie ważne?
 3. Dyskusja
 4. Podsumowanie seminarium

dr Jacek Woźniak
Wiceprezes Zarządu TNOiK Oddział Warszawski
adiunkt badawczo-dydaktyczny
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Instytut Organizacji i Zarządzania | Zakład Systemów Zarządzania