Pożegnanie Dyrektor Centrum Analizy Wartości

W dniu 28 stycznia 2019 na posiedzeniu Zarządu Głównego TNOiK nastąpiło uroczyste pożegnanie Dyrektor Centrum Analizy Wartości Pani mgr Mirosławy Jefimow, która udaje się na zasłużoną emeryturę.

Dyrektor pożegnali Prezes Zarządu Głównego TNOiK prof. dr hab. Leszek Kiełtyka, a w imieniu Oddziału Warszawskiego Prezes dr inż. Kazimierz Piotrkowski.