VIII konferencja naukowa: NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowej, która odbędzie się w dniach 6-7 grudnia 2018 roku w Warszawie w Instytucie Organizacji i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej.

Konferencja obejmować będzie szerokie spektrum rozważań w obszarze Zarządzania 4.0 w sektorze publicznym, społecznym i biznesowym.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli środowisk publicznych, społecznych i biznesowych. Mile widziani są również przedstawiciele sektora mundurowego.