Zawiadomienie o Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym

Zgodnie z Uchwałą nr 129 z dnia 19 czerwca 2017 r. Zarząd Oddziału Warszawskiego TNOiK zwołuje Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze:

  • na 26 września 2017 r. / na godz. 10:00 w I terminie
  • na 26 września 2017 r. / na godz. 10:15 w II terminie

Materiały wymagane do przeprowadzenia Zebrania będą wyłożone do wglądu w Biurze Zarządu Oddziału od dnia 12 września 2017 r. (we wtorki, środy i czwartki) w godz. 14:00-16:00 oraz u Przewodniczących Kół TNOiK.

Zgodnie ze Statutem TNOiK w zebraniu uczestniczą:

  • członkowie zwyczajni, którzy opłacili składkę za lata 2013-2017,
  • członkowie honorowi,
  • wybrani delegaci Kół Uczelnianych,
  • zaproszeni goście.

Zebranie odbędzie się w siedzibie Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej, gdzie znajduje się Biuro Oddziału Warszawskiego TNOiK, ul. Siedmiogrodzka 3A, Warszawa.